Privacy Statement

Privacy Statement

In dit privacy statement informeren wij u hoe er op de website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina's waarvan deze websites eventueel een link bevatten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door ELEKTRO EMDEE zoals hieronder omschreven. ELEKTRO EMDEE behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.

Verzamelen van actief verstrekte informatie

ELEKTRO EMDEE kan u vragen om voor een specifiek doel uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere niet vertrouwelijke informatie te verstrekken. Uw antwoord op deze vragen gebeurt op een volledig vrijwillige basis. Deze informatie wordt door ELEKTRO EMDEE verzameld met als doel het verbeteren van de website en de informatiestroom naar u, de gebruiker, toe. Verder kan de informatie tevens door ELEKTRO EMDEE worden gebruikt voor andere commerciële dan wel niet-commerciële bedrijfsdoeleinden.

ELEKTRO EMDEE kan deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbieding van producten en diensten of u in kennis te stellen van producten en diensten welke ten goede aan u of uw bedrijf kunnen komen. Indien u wenst dat uw persoonlijke informatie niet voor dergelijke doeleinden gebruikt wordt, neemt u dan per e-mail contact met ons op. Vermeld hierbij dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van de persoonsgegevens.

Verstrekken van actief verstrekte informatie aan derden

Indien ELEKTRO EMDEE van mening is dat uw bedrijfsbelang hierbij gebaat is, kunnen wij uw informatie doorzetten naar zakelijke partners van ELEKTRO EMDEE. Zij kunnen u hierop op de hoogte brengen van hun (nieuwe) producten en diensten om zodoende mogelijk uw concurrentiekracht te verbeteren. Mocht u echter ongewenst informatie van onze zakelijke partners ontvangen, neem dan contact met hen op zodat u uit hun mailingbestand wordt verwijderd.

Verzamelen van passief verstrekte informatie

ELEKTRO EMDEE verzamelt via haar websites eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina's er binnen de websites bekeken worden, wordt door ELEKTRO EMDEE verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina's. Voor zover de gegevens door ELEKTRO EMDEE worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.

Cookies

Pagina's op de ELEKTRO EMDEE websites kunnen gebruik maken van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen. Zoals reeds vermeld kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert, is het mogelijk dat sommige pagina's niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.