Keuren van installaties

Elektrische installaties en handgereedschappen moeten veilig zijn. Voor beide productgroepen verzorgen wij de keuring voor u. Elektrische laagspanningsinstallatie worden conform NEN 1010, NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 gekeurd. Uw elektrisch handgereedschap keuren wij volgens de NEN 3140 norm.

Keuren elektrisch handgereedschap NEN3140

Installaties kunnen niet gemaakt worden zonder het gebruik van elektrische handgereedschappen. Deze moeten veilig en betrouwbaar zijn. De NEN 3140 is een norm die in Nederland aangeeft aan welke eisen elektrische installaties en gereedschappen moeten voldoen. Elektro EMDEE keurt voor u uw elektrisch gereedschap. Dat kan plaatsvinden op locatie of in onze werkplaats. Alle meetresultaten worden verwerkt in een keuringsrapport.

Inspectie elektrische installatie

Een elektrische installatie moet wettelijk gekeurd worden. Het doel van de inspectie is om te controleren of de installatie voldoet aan de relevante voorschriften. Voor de inspectie worden twee methoden gehanteerd, te weten: een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. De rapportage bevat de resultaten van de inspectie bestaande uit: de gegevens van de visuele controle van de installatie, metingen van de eindgroepen en het testen van de aardlekschakelaars. Bovenal wordt in het rapport een aanbeveling gedaan voor de eventueel aan te passen gedeeltes van de installatie.